Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ljungbyholms GoIF

Bli medlem i Ljungbyholms GOIF
BLI MEDLEM
Välkommen till Ljungbyholms GoIF


"Så många som möjligt så länge som möjligt"


Årsmötet uppskjutet
2020-03-19 18:20

Corona-krisen har inneburit att det varit omöjligt för styrelsen att få fram nödvändiga årsmötesdokument till det planerade årsmötet den 29 mars. Vi tvingas därför att skjuta på årsmötet till ett senare tillfälle. Vi återkommer med inbjudan när situationen lugnat ner sig och alla dokument finns på plats.

Jan Martinsson

Ordförande LGoIFLGoIF och Corona-viruset
2020-03-16 18:54

Som alla andra så följer vi i Ljungbyholm GoIF naturligtvis utvecklingen och spridningen av Corona-viruset och vidtar åtgärder utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra experter.

Det innebär att vi har beslutat att ställa in det planerade Valborgsmässofirandet och uppmanar därför alla att inte lägga trädgårdsavfall där elden var tänkt att vara.

Som läget ser ut nu så kommer vi inte att ställa in några träningar men skulle en sådan rekommendation komma följer vi naturligtvis den. Det är dock väsentligt att den som har någon form av influensaliknande symptom dvs. hosta, feber m.m. stannar hemma och inte kommer till träningar eller matcher.


Jan Martinsson
Ordförande
Ljungbyholms GoIF

Nytt datum för årsmöte
2020-03-11 18:34
Nytt datum är satt för föreningens årsmöte. Det nya preliminära datumet är söndagen den 29 mars kl. 15.00 i klubbstugan vid Fruskogsvallen. Medlemmar i Ljungbyholms GoIF hälsas välkomna.

Jan Martinsson
Ordförande
Ljungbyholms GoIF
Nyhetsbrev mars 2020
2020-03-04 20:25

Innebandysäsongen snart över!

Innebandysäsongen går mot sitt slut och nu på lördag kl. 12:00 spelar vårt representationslag sin sista match då man möter Slätafly/SK IBK B i sporthallen. Laget ligger stabilt i mitten av serien och kommer oavsett resultatet att sluta på en 7:e plats. 

Som jag tidigare skrivit om så är den stora framgången att vi fått igång fem ungdomslag varav ett tjejlag i serie- och poolspel.  Mikael Edvardsson drar här ett omänskligt tungt lass så fler ledare och tränare välkomnas.


Fotbollen drar igång

Samma dag som innebandyn gör sin sista match, dvs nu på lördag, så inleder fotbollen säsongen med den första matchen i Toyota cup mot BT20. Matchen spelas på konstgräset i Mönsterås med start 12:15. Övriga lag i Ljungbyholms grupp är Läckeby och Rockneby. Matcherna blir en bra värdemätare på var laget står. Både BT20 och Läckeby återfinns kommande säsong i division 5 medan Ljungbyholm redan i primärmatchen den 23 april åter möter Rockneby hemma på Fruskogsvallen.


Valborg

Det uppskattade Valborgsmässofirandet har legat nere några år i brist på plats för arrangemanget när den tidigare platsen inte längre kunde användas, och förra året då eldningsförbudet innebar inställt firande. Vi söker nu, liksom ifjol polistillstånd för att arrangera årets Valborgsmässofirande på den bortre del av Biskopsskogens bollplaner d.v.s. den del som vi inte nyttjar för vare sig träning eller matchspel.
Vi är mycket glada att kunna presentera Södermöre kommundels nya ordförande Magnus Uhr som årets valborsmässotalare. Dessutom blir det som vanligt sång och musik, lotterier, pil- och bollkastning och servering.

Det är nu möjligt att bidra till Valborgsmässoelden genom att dumpa sitt trädgårdsavfall vid elden. Den som kommer med släp kan ta sig in från Klinten-området och följer sedan den grusade motionsslingan fram till den markerade plats där elden kommer att vara.


Årsmöte 15 mars kl. 15:00 i klubbhuset

Söndagen den 15 mars genomförs föreningen årsmöte. Av verksamhetsberättelsen för 2019 framgår att det varit ett mycket lyckat år för föreningen. Vi håller oss fortsatt över 400 medlemmar med 417 för 2019. Föreningens olika verksamheter fungerar mycket bra och det finns en stab av engagerade ledare och tränare i föreningen. Den stora utmaningen är fortsatt att hitta personer beredda att ta ansvar i styrelsen. Utan styrelse kan föreningen inte existera.  Under året måste alla goda krafter samarbeta för att hitta nya personer villiga att axla ansvaret och väljas in på 2021 års årsmöte.


Röda tråden – Mobbing.

Under utvecklingsdagen i Oskarshamn den 7:e december gick deltagarna igenom vårt Röda-tråden dokument och gjorde då vissa förändringar. Bland annat avsnittet om mobbing uppdaterades och har nu följande lydelse:


Mobbing är när en eller flera personer trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt eller bägge delarna. Alla barn och vuxna har ansvar för att rapportera misstänkt mobbing.


Vi agerar på följande sätt.

·       Ledare och föreningen ska aktivt arbeta för att förebygga mobbing, exempelvis via tillit- och trygghetsövningar

·       Mobbingsituationer ges högsta prioritet.

·       Vid minsta misstanke om barn som far illa ska åtgärd vidtas enligt följande:

o   Ledare i föreningen rätt att avvisa person som mobbar annan person/personer.

o   Ledare agerar direkt med samtal med de inblandade, en och en.

o   Ledare uppmanar mobbaren att ändra sitt beteende.

o   Det som hänt och vad som beslutats dokumenteras.

o   Vårdnadshavare informeras av ledare, både mobbarens och den mobbades.

o   Det som beslutats dokumenteras.

o   Om mobbningen inte upphör kallas mobbaren och den mobbade samt vårdnadshavare till samtal av ledare.

o   Om inte mobbingen därefter upphör kopplas styrelsen in, för vidare beslut.

 

Ha det gott!

 

/Janne

Nyhetsbrev januari 2020
2020-01-29 17:38

Nytt årtionde -Vi står väl rustade

Under de senaste åren har vi skapat goda förutsättningar för föreningens fortsatta verksamhet. Lokalerna är nu i utmärkt skick efter förra årets renovering både i klubbhuset vid Fruskogsvallen och i Biskopsskogen, där inte minst kiosken blivit ett rejält lyft. Innebandyn är idag en etablerad verksamhet och fr.o.m. denna säsong har vi också flera lag igång på ungdomssidan. Damfotbollen inom Team Södermöre-samarbetet har nu många år på nacken och fungerar fortsatt förträffligt. Genom samarbetet med övriga idrottsföreningar i Södermöre kan vi hålla ungdomsfotbollen på en hög nivå. 


Samtidigt finns det också utmaningar. Vi ser att allt färre ungdomar väljer att spela fotboll och många seniorlag har lagt ner eller hittat samarbeten med andra föreningar. Antalet lag blir för varje år allt färre. Ungdomar har idag många aktiviteter att välja mellan och det handlar för föreningen om att hitta nya verksamheter som gör att vi fortfarande har ett existens-berättigande som en plats att trivas och utvecklas i. 


Den 8:e december hade föreningen en utvecklingsdag i Oskarshamn där vi bl.a. samtalade kring dessa frågor. En lista med tänkbara framtida aktiviteter arbetades fram och den dag det finns ledare så kan verksamheterna dras igång.  De 30-tal förslag som nämndes sträckte sig från jogging för barn, bordtennis, paddel, cykel och agility över vin/whiskeyprovning och musik/pubkvällar till kurser i dans, data och matlagning. Föreningen står öppen för den som vill starta en aktivitet. Vi vill vara en förening som gör livet i Ljungbyholm rikare för alla. 


Under utvecklingsdagen i Oskarshamn uppdaterade vi också delar av ”röda tråden” och i detta och kommande nyhetsbreven kommer vi att sprida information om det.

 

Medlems- och aktivitetsavgift 2020

Som ni säkert märkt gick LGoIF ifjol över till ett nytt system kring medlems- och aktivitetsavgiftshantering. Det hanteras nu i en modul i SportAdmin som kallas för ”Kansliservice”. Kansliservice hjälper föreningen med att avisera avgifter för befintliga och nya medlemmar. Det som som tidigare tagit oss lång tid och dränerat styrelse och ledare på energi är nu betydligt enklare. Baksidan av systemet är den administrativ kostnad som nu belastar dig som medlemmar. Vi hoppas dock på förståelse. Arbetet att driva in medlems- och träningsavgifter blev helt enkelt allt för betungande och nu sköts det av ”Kansliservice”.


Du kan vid avisering välja att direktbetala med bankkort, via delbetalning eller via fakturering. Skulle du/ditt barn vara registrerad i vårt medlemssystem SportAdmin i flera grupper, exempelvis om man tillhör en fotbollsgrupp och en innebandygrupp så får man två aviseringar. Men, du kommer aldrig att kunna betala för mycket. Betalar du medlemskapet och aktivitetsavgiften via fotbollsaviseringen så kommer du bara kunna betala aktivitets-avgiften för innebandyn via den andra aviseringen, eftersom medlemsavgiften redan är betalad. 


För att avisering ska fungera optimalt är det viktigt att betalning sker senast vid sista betaldatum. Görs inte något val innan dess försvinner du/ditt barn från föreningens medlemssystem och från de grupper man tillhör.

Vill du inte längre delta? Det går självklart bra att även göra det valet via aviseringen.


Har du frågor om fakturering, hör gärna av dig till info@ljungbyholmsgoif.se


Medlemskort är nu digitala

Historiskt sett har Ljungbyholms GoIF alltid delat ut medlemskort i fysisk form. Detta upphörde ifjol i och med det nya medlemssystemet. Istället hittar du nu ditt medlemskort via SportAdmins medlemsapp. Så snart du betalat ditt medlemskap kommer du få tillgång till ditt medlemskort i digital form.

 

Medlemsappen hittar du där appar finns. Appen heter ”SportAdmin MedlemsApp”. Ange den E-postadress som finns angiven i ditt/ditt barns namn i SportAdmin. Du får då en engångskod via E-post. Ange den och logga in. Medlemskortet hittar du via ”hamburgermenyn” till vänster i appen. Vill du ändå ha ett i fysisk form, hör av dig till info@ljungbyholmsgoif.se


Via det digitala medlemskortet kommer du framöver att hitta erbjudanden via våra sponsorer.


OBS!! Du får tillgång till ditt medlemskort i digital form så snart du registrerat dig för ett betalningsalternativ för medlemskap.


Ny medlem – anmäl dig direkt till ett lag/en grupp

På vår hemsida, www.ljungbyholmsgoif.se kan du nu anmäla dig/ditt barn direkt till en grupp. Tidigare kunde du enbart anmäla till föreningen som sådan. Nu kan du alltså välja rätt lag/grupp direkt.


Registerutdrag

Riksidrottsförbundet ar beslutat att alla som är anställda eller är ledare inom ungdomsidrotten eller innehar styrelseposter i idrottsföreningar ska visa upp ett begränsat registerutdrag från belastningsregistret. Man får registerutdraget genom att begära det på följande hemsida:

https://polisen.se/tjänster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
Registerutdraget visas sedan upp för ordförande för ungdomssektionen (för ungdomsledare) eller för föreningen ordförande (för styrelsen).


Inkomstbringande aktiviteter

Föreningens Inkomstbringande aktiviteter rullar vidare och går in på femte året. De stora ombyggnationerna under 2019 har gjort att föreningens ekonomi för 2020 är ansträngd och de inkomstbringande aktiviteterna blir därför i år viktigare än någonsin.


Systemet bygger på att du som aktiv väljer en egen aktivitet att delta i under året, jämte den obligatoriska aktiviteten som alla aktiva ska delta i. Mer om det nedan.


Såhär gör du:

1.     Läs igenom samtliga inkomstbringande aktiviteter nedan.

2.     Gör ditt val av aktivitet.

3.     Meddela din ledare i ditt lag/din grupp senast 200228 vilken aktivitet du vill delta vid. En aktivitet per person/per barn ska väljas/genomföras. Gör du inget eget val kommer din ledare att göra valet åt dig.

4.     Om någon aktivitet blir fullbelagd kommer din ledare att återkomma med information där du behöver göra ett nytt val.


Obligatorisk aktivitet för alla aktiva i föreningen

Kalmar Grand Prix – föreningen kraftsamlar och tilldelar ett arbetspass per aktiv/målsman till aktiv som trafikvakt/funktionär på cykeltävlingen Kalmar Grand Prix som i år flyttats till den sista helgen i maj d.v.s. 29-31/5. Liksom under tidigare år så kommer Team Södermöre bemanna fredags den 29/5. LGoIF behöver där bara 6-8 personer som hjälper till att sätta upp staket mellan c:a kl. 7 - 12:30.

Lördagen sker den stora mobiliseringen då vi ska bemanna med mellan 80-100 trafikvakter/funktionärer. Vi uppmanar alltså alla medlemmar att försöka frigöra lördagen den 30/5 för att hjälpa till på GP:et. Det innebär att vi också uppmanar alla lag att undvika att lägga matcher den dagen.

Söndagen kommer vi bra att behöva bemanna med 10 personer. Schemaläggning sker under våren och distribueras till alla aktiva efter det.


Kan man inte delta under Kalmar Grand Prix-helgen ska detta meddelas ansvariga och annan aktivitet ska då ersätta. Annan aktivitet kan innebära arbete vid exempelvis konsert eller vid hjälp hos annan förening, exempelvis via IronMan eller liknande.


Inkomstbringande aktiviteter – att välja bland

1.     Idrottsrabatten (säljstart feb/mars) - varje säljare får 10 rabatthäften som säljs till ett pris av 100:-. Häftena är giltiga under tiden april-september och varje kupong kan användas två gånger, en gång som rabatt i häftet och en gång via en app.

2.     Toa/hushållspapper – Försäljning under april.

3.     Ravelli (säljstart november) - under november 2020 kommer föreningen precis som tidigare år sälja produkter från Ravelli, strategiskt med leverans innan jul.

4.     Bingolottos julkalendrar - försäljning av dessa kalendrar sker i november månad och är en viktig inkomstkälla för föreningen. 10 kalendrar per person behöver säljas a 100:-.

5.     Lotteriförsäljning vid Stinsen - merparten av tiderna i schemat kommer att läggas från mitten av november till slutet av december där huvudfokus blir runt uppesittarkvällen den 23 december.


Årsmöte den 15 mars kl. 15

Använd din möjlighet som medlem att påverka föreningen. Du kallas därför här till föreningens årsmöte den 15 mars kl. 15:00 i klubbstugan. Här får du en redovisning av 2019 års verksamhet och ekonomiska utfall samt möjlighet att påverka valet av kommande styrelse. Fortfarande söker föreningen personer intresserade av att ingå i styrelsen samt till olika sektioner, fram för allt trivselsektionen. Anmäl ditt intresse till Karl-Henrik Elling 0708 87 37 37. Du är varmt välkommen till ett aktivt och glatt gäng.


Ny drogpolicy i ”Röda tråden”

Föreningsverksamheten är byggd på ideell bas och syftar till gemenskap, fysisk och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas såväl i allmänhet och i sitt idrottande i synnerhet. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar.

Med anledning av detta har Ljungbyholms GoIF:s styrelse antagit följande ställningstagande och riktlinjer för området tobak, alkohol, narkotika och dopningspreparat.

 

Tobak

Tobak innefattar både snus och rökning. Vi uppmanar våra ungdomar att vara försiktiga vad gäller användning av snus men vår policy begränsas till rökning. Åldersgränsen är 18 år enligt svensk lag.

Vi tillåter inte att våra ungdomar röker under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar röker agerar vi på följande sätt:

• Samtal med berörd person och kontakt med vårdnadshavare.

Ansvaret för att dessa regler följs är ledarna och vårdnadshavarna. Ungdomarna har det personliga ansvaret att följa reglerna

Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktiviteter eller iklädd föreningskläder ska man avstå från att röka. Om vi skulle upptäcka att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

• Ledare/-styrelsesamtal med den berörde.

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.

 

Alkohol

Åldergränsen för att köpa alkohol är 18 år på restaurang och 20 år på systembolaget enligt lag. Vi tillåter inte att våra medlemmar under 18 år dricker alkohol.


Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

• Samtal med berörd person och kontakt med vårdnadshavare.

• Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Ansvaret för att dessa regler följs är ledarna och vårdnadshavarna. Ungdomarna har det personliga ansvaret att följa reglerna.

 

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

• Man får inte dricka alkohol under resor, läger och andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar.

• Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.

• Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

 

Om vi upptäcker att någon av våra ledare bryter mot dessa regler gör vi på följande sätt:

• Enskilt samtal.

• Erbjuder stöd och hjälp

• Vid upprepade fall av berusning, avstängning från ledaruppdrag.

 

”Skjut på debuten”

För att minska användningen av alkohol bland våra ungdomar är föreningen en del av projektet ”Skjut på debuten” där föreningens ungdomar det år de fyller 13 frivilligt skriver kontrakt med föreningen att avstå alkohol fram till det år de fyller 16. Som belöning erhåller de då 1000.- från föreningen och 1.000:- från vårdnadshavare.

 

Välkommen till ett nytt aktivt år i LGoIF

Janne Martinsson
Ordförande LGoIF

BLI MEDLEM
Gilla oss på Facebook
Nyheter från vår verksamhet
Fotboll Pojkar - 11/12, 09/02 13:15 
Fotboll Pojkar - 11/12, 07/01 13:52 
Fotboll Senior herr, 20/12 09:27 
Fotboll Senior herr, 20/12 09:17 
Fotboll Pojkar - 11/12, 15/12 14:13 
 
Välkommen till en Säker och Trygg förening
_________________________
_________________________
Huvudsponsorer 2019
_________________________
Övriga sponsorer 2018