Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ljungbyholms GoIF

Bli medlem i Ljungbyholms GOIF
BLI MEDLEM
Välkommen till Ljungbyholms GoIF


"Så många som möjligt så länge som möjligt"


Nyhetsbrev januari 2020
2020-01-29 17:38

Nytt årtionde -Vi står väl rustade

Under de senaste åren har vi skapat goda förutsättningar för föreningens fortsatta verksamhet. Lokalerna är nu i utmärkt skick efter förra årets renovering både i klubbhuset vid Fruskogsvallen och i Biskopsskogen, där inte minst kiosken blivit ett rejält lyft. Innebandyn är idag en etablerad verksamhet och fr.o.m. denna säsong har vi också flera lag igång på ungdomssidan. Damfotbollen inom Team Södermöre-samarbetet har nu många år på nacken och fungerar fortsatt förträffligt. Genom samarbetet med övriga idrottsföreningar i Södermöre kan vi hålla ungdomsfotbollen på en hög nivå. 


Samtidigt finns det också utmaningar. Vi ser att allt färre ungdomar väljer att spela fotboll och många seniorlag har lagt ner eller hittat samarbeten med andra föreningar. Antalet lag blir för varje år allt färre. Ungdomar har idag många aktiviteter att välja mellan och det handlar för föreningen om att hitta nya verksamheter som gör att vi fortfarande har ett existens-berättigande som en plats att trivas och utvecklas i. 


Den 8:e december hade föreningen en utvecklingsdag i Oskarshamn där vi bl.a. samtalade kring dessa frågor. En lista med tänkbara framtida aktiviteter arbetades fram och den dag det finns ledare så kan verksamheterna dras igång.  De 30-tal förslag som nämndes sträckte sig från jogging för barn, bordtennis, paddel, cykel och agility över vin/whiskeyprovning och musik/pubkvällar till kurser i dans, data och matlagning. Föreningen står öppen för den som vill starta en aktivitet. Vi vill vara en förening som gör livet i Ljungbyholm rikare för alla. 


Under utvecklingsdagen i Oskarshamn uppdaterade vi också delar av ”röda tråden” och i detta och kommande nyhetsbreven kommer vi att sprida information om det.

 

Medlems- och aktivitetsavgift 2020

Som ni säkert märkt gick LGoIF ifjol över till ett nytt system kring medlems- och aktivitetsavgiftshantering. Det hanteras nu i en modul i SportAdmin som kallas för ”Kansliservice”. Kansliservice hjälper föreningen med att avisera avgifter för befintliga och nya medlemmar. Det som som tidigare tagit oss lång tid och dränerat styrelse och ledare på energi är nu betydligt enklare. Baksidan av systemet är den administrativ kostnad som nu belastar dig som medlemmar. Vi hoppas dock på förståelse. Arbetet att driva in medlems- och träningsavgifter blev helt enkelt allt för betungande och nu sköts det av ”Kansliservice”.


Du kan vid avisering välja att direktbetala med bankkort, via delbetalning eller via fakturering. Skulle du/ditt barn vara registrerad i vårt medlemssystem SportAdmin i flera grupper, exempelvis om man tillhör en fotbollsgrupp och en innebandygrupp så får man två aviseringar. Men, du kommer aldrig att kunna betala för mycket. Betalar du medlemskapet och aktivitetsavgiften via fotbollsaviseringen så kommer du bara kunna betala aktivitets-avgiften för innebandyn via den andra aviseringen, eftersom medlemsavgiften redan är betalad. 


För att avisering ska fungera optimalt är det viktigt att betalning sker senast vid sista betaldatum. Görs inte något val innan dess försvinner du/ditt barn från föreningens medlemssystem och från de grupper man tillhör.

Vill du inte längre delta? Det går självklart bra att även göra det valet via aviseringen.


Har du frågor om fakturering, hör gärna av dig till info@ljungbyholmsgoif.se


Medlemskort är nu digitala

Historiskt sett har Ljungbyholms GoIF alltid delat ut medlemskort i fysisk form. Detta upphörde ifjol i och med det nya medlemssystemet. Istället hittar du nu ditt medlemskort via SportAdmins medlemsapp. Så snart du betalat ditt medlemskap kommer du få tillgång till ditt medlemskort i digital form.

 

Medlemsappen hittar du där appar finns. Appen heter ”SportAdmin MedlemsApp”. Ange den E-postadress som finns angiven i ditt/ditt barns namn i SportAdmin. Du får då en engångskod via E-post. Ange den och logga in. Medlemskortet hittar du via ”hamburgermenyn” till vänster i appen. Vill du ändå ha ett i fysisk form, hör av dig till info@ljungbyholmsgoif.se


Via det digitala medlemskortet kommer du framöver att hitta erbjudanden via våra sponsorer.


OBS!! Du får tillgång till ditt medlemskort i digital form så snart du registrerat dig för ett betalningsalternativ för medlemskap.


Ny medlem – anmäl dig direkt till ett lag/en grupp

På vår hemsida, www.ljungbyholmsgoif.se kan du nu anmäla dig/ditt barn direkt till en grupp. Tidigare kunde du enbart anmäla till föreningen som sådan. Nu kan du alltså välja rätt lag/grupp direkt.


Registerutdrag

Riksidrottsförbundet ar beslutat att alla som är anställda eller är ledare inom ungdomsidrotten eller innehar styrelseposter i idrottsföreningar ska visa upp ett begränsat registerutdrag från belastningsregistret. Man får registerutdraget genom att begära det på följande hemsida:

https://polisen.se/tjänster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
Registerutdraget visas sedan upp för ordförande för ungdomssektionen (för ungdomsledare) eller för föreningen ordförande (för styrelsen).


Inkomstbringande aktiviteter

Föreningens Inkomstbringande aktiviteter rullar vidare och går in på femte året. De stora ombyggnationerna under 2019 har gjort att föreningens ekonomi för 2020 är ansträngd och de inkomstbringande aktiviteterna blir därför i år viktigare än någonsin.


Systemet bygger på att du som aktiv väljer en egen aktivitet att delta i under året, jämte den obligatoriska aktiviteten som alla aktiva ska delta i. Mer om det nedan.


Såhär gör du:

1.     Läs igenom samtliga inkomstbringande aktiviteter nedan.

2.     Gör ditt val av aktivitet.

3.     Meddela din ledare i ditt lag/din grupp senast 200228 vilken aktivitet du vill delta vid. En aktivitet per person/per barn ska väljas/genomföras. Gör du inget eget val kommer din ledare att göra valet åt dig.

4.     Om någon aktivitet blir fullbelagd kommer din ledare att återkomma med information där du behöver göra ett nytt val.


Obligatorisk aktivitet för alla aktiva i föreningen

Kalmar Grand Prix – föreningen kraftsamlar och tilldelar ett arbetspass per aktiv/målsman till aktiv som trafikvakt/funktionär på cykeltävlingen Kalmar Grand Prix som i år flyttats till den sista helgen i maj d.v.s. 29-31/5. Liksom under tidigare år så kommer Team Södermöre bemanna fredags den 29/5. LGoIF behöver där bara 6-8 personer som hjälper till att sätta upp staket mellan c:a kl. 7 - 12:30.

Lördagen sker den stora mobiliseringen då vi ska bemanna med mellan 80-100 trafikvakter/funktionärer. Vi uppmanar alltså alla medlemmar att försöka frigöra lördagen den 30/5 för att hjälpa till på GP:et. Det innebär att vi också uppmanar alla lag att undvika att lägga matcher den dagen.

Söndagen kommer vi bra att behöva bemanna med 10 personer. Schemaläggning sker under våren och distribueras till alla aktiva efter det.


Kan man inte delta under Kalmar Grand Prix-helgen ska detta meddelas ansvariga och annan aktivitet ska då ersätta. Annan aktivitet kan innebära arbete vid exempelvis konsert eller vid hjälp hos annan förening, exempelvis via IronMan eller liknande.


Inkomstbringande aktiviteter – att välja bland

1.     Idrottsrabatten (säljstart feb/mars) - varje säljare får 10 rabatthäften som säljs till ett pris av 100:-. Häftena är giltiga under tiden april-september och varje kupong kan användas två gånger, en gång som rabatt i häftet och en gång via en app.

2.     Toa/hushållspapper – Försäljning under april.

3.     Ravelli (säljstart november) - under november 2020 kommer föreningen precis som tidigare år sälja produkter från Ravelli, strategiskt med leverans innan jul.

4.     Bingolottos julkalendrar - försäljning av dessa kalendrar sker i november månad och är en viktig inkomstkälla för föreningen. 10 kalendrar per person behöver säljas a 100:-.

5.     Lotteriförsäljning vid Stinsen - merparten av tiderna i schemat kommer att läggas från mitten av november till slutet av december där huvudfokus blir runt uppesittarkvällen den 23 december.


Årsmöte den 15 mars kl. 15

Använd din möjlighet som medlem att påverka föreningen. Du kallas därför här till föreningens årsmöte den 15 mars kl. 15:00 i klubbstugan. Här får du en redovisning av 2019 års verksamhet och ekonomiska utfall samt möjlighet att påverka valet av kommande styrelse. Fortfarande söker föreningen personer intresserade av att ingå i styrelsen samt till olika sektioner, fram för allt trivselsektionen. Anmäl ditt intresse till Karl-Henrik Elling 0708 87 37 37. Du är varmt välkommen till ett aktivt och glatt gäng.


Ny drogpolicy i ”Röda tråden”

Föreningsverksamheten är byggd på ideell bas och syftar till gemenskap, fysisk och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas såväl i allmänhet och i sitt idrottande i synnerhet. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar.

Med anledning av detta har Ljungbyholms GoIF:s styrelse antagit följande ställningstagande och riktlinjer för området tobak, alkohol, narkotika och dopningspreparat.

 

Tobak

Tobak innefattar både snus och rökning. Vi uppmanar våra ungdomar att vara försiktiga vad gäller användning av snus men vår policy begränsas till rökning. Åldersgränsen är 18 år enligt svensk lag.

Vi tillåter inte att våra ungdomar röker under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar röker agerar vi på följande sätt:

• Samtal med berörd person och kontakt med vårdnadshavare.

Ansvaret för att dessa regler följs är ledarna och vårdnadshavarna. Ungdomarna har det personliga ansvaret att följa reglerna

Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktiviteter eller iklädd föreningskläder ska man avstå från att röka. Om vi skulle upptäcka att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

• Ledare/-styrelsesamtal med den berörde.

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.

 

Alkohol

Åldergränsen för att köpa alkohol är 18 år på restaurang och 20 år på systembolaget enligt lag. Vi tillåter inte att våra medlemmar under 18 år dricker alkohol.


Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

• Samtal med berörd person och kontakt med vårdnadshavare.

• Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Ansvaret för att dessa regler följs är ledarna och vårdnadshavarna. Ungdomarna har det personliga ansvaret att följa reglerna.

 

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

• Man får inte dricka alkohol under resor, läger och andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar.

• Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.

• Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

 

Om vi upptäcker att någon av våra ledare bryter mot dessa regler gör vi på följande sätt:

• Enskilt samtal.

• Erbjuder stöd och hjälp

• Vid upprepade fall av berusning, avstängning från ledaruppdrag.

 

”Skjut på debuten”

För att minska användningen av alkohol bland våra ungdomar är föreningen en del av projektet ”Skjut på debuten” där föreningens ungdomar det år de fyller 13 frivilligt skriver kontrakt med föreningen att avstå alkohol fram till det år de fyller 16. Som belöning erhåller de då 1000.- från föreningen och 1.000:- från vårdnadshavare.

 

Välkommen till ett nytt aktivt år i LGoIF

Janne Martinsson
Ordförande LGoIF

Anmälan till 2020 års Familjegymnastik
2020-01-07 20:01

LGoIF:s familjegymnastik för 2-5 åringar är mycket populär och gruppen är full varje år. Väldigt roligt tycker vi ledare!


Inför 2020 finns det ett fåtal lediga platser för nya barn. Det är först till kvarn som gäller! 


Anmälan gör du genom att skicka ett mail till hanna82gustafsson@hotmail.com . Ange ditt namn, barnets namn och barnets ålder. Vi återkommer med besked om du får plats eller inte inom kort.


Vi håller till i Ljungbyholmskolans gympasal på söndagar kl. 10-10.45 med start 19 januari 2020.


// Ljungbyholms GoIF


Nyhetsbrev december 2019
2019-12-05 17:17

2019 – ett intensivt år för föreningen

2019 har varit ett år då vi rustat föreningen för framtiden. Vi har renoverat omklädningsrum och förråd i klubbstugan vid Fruskogsvallen samt i Biskopsskogen där vi dessutom har färdigställt en kiosk. Det har varit helt nödvändiga investeringar som lyft föreningen. Ett stort tack ska riktas till alla de ideella krafter som gjort ett fantastiskt jobb, inte minst Emil Jörnelid, Calle Gröhn och Jan-Åke Larsson som fungerat som byggledare, samt de sponsorer som gjort renoveringen möjlig.

Utvecklingsarbetet fortsätter nu med en utvecklingsdag den 7 december i Oskarshamn där styrelse och ledare träffas för att planera för verksamheten 2020. Har du tankar eller idéer så är du varmt välkommen att höra av dig till mig telefon 0722231026, jannemartin10@gmail.com


Köp din julgran av Ljungbyholms GoIF 14-15 december

Jag hoppas att det inte undgått någon att Ljungbyholms GoIF som vanligt säljer julgranar och att de enligt traditionen är inköpta av Sewe i Torsås. Det innebär att de är huggna bara några dagar innan försäljning vilket garanterar hållbarhet långt över nyår. Försäljningen sker vid klubbstugan den 14:e och 15:e december kl. 10-14. Vi säljer både vanliga granar och kungsgranar liksom bingolotter till uppesittarkvällen. Skulle du inte ha möjlighet att handla nu under helgen så finns våra granar också till försäljning på Blomster & Trädgård dvs gamla plantskolan så länge lagret räcker.

Ravelliförsäljningen

Ravelliförsäljningen är nu avslutad. Totalt sålde vi 251 paket vilket ger ett netto till föreningen på cirka 13.800:-. Stort tack till alla er som jobbat med försäljningen, och ett alldeles extra stort tack till Linda Göransson som med 23 sålda paket vann säljligan. God två kom Marie Flisberg och trea Marie Olsson. 

Elias slutar

Elias Darwish har arbetat som administrativt stöd i vår förening under två år. Han har dessutom bistått som tränare för ungdomslag och lett vårt integrationsarbete. Allt med stort engagemang, hög kompetens, alltid leende och med ett stort hjärta för föreningen. Elias har nu fått fast jobb i Kalmar och lämnar därför oss, men vi hoppas självklart att han blir kvar som engagerad medlem. Vi från styrelsen vill rikta ett stort tack till Elias och önska honom all lycka i framtiden.


Fotbollsseniorernas priser

Fotbollssektionen hade avslutning den 23 november och delade då ut följande priser till förtjänta spelare och ledare:


Fotbollssektionens hederspris gick till Jan-Åke Larsson för ett förtjänstfullt arbete med renovering av omklädningsrummen.


Tennbollen gick till Jesper Petersson.


Gustav Elling och David Karlsson fick pris för att de har passerat 100 A och U-lagsmatcher.


Henrik Bertilsson avtackades för sina 3 år som huvudtränare.


Flest A-lagsmatcher 2019, av 22 matcher spelade: Daniel Andersson (21) och Gustav Elling (21)


Flest U--lagsmatcher 2019, av 12 matcher spelade: Henrik Johansson (8), Fredrik Einarsson (8), Gustav Elling (8)


Flest mål A-lag 2019: Dennis Englund (7)


Flest mål B-lag 2019: Martin Andersson och Fredrik Einarsson (4)


Träningsflit 2019: Gustav Elling och Anton Fransson


Inkomstbringande aktiviteter

För att kunna hålla medlems- och aktivitetsavgifter på en så rimlig nivå att det blir möjligt att svara upp mot vårt motto ”Så många som möjligt så länge som möjligt” så krävs det att föreningens medlemmar ställer upp och bidrar till de inkomstbringande aktiviteterna. 2020 kommer vi att ha samma system som 2018 dvs varje aktiv/målsman till aktiv ställer upp på två aktiviteter varav Kalmar GP är obligatorisk. Givetvis under förutsättning att man har möjlighet att vara med den helgen. Den andra aktiviteten väljer man själv bland de alternativ som erbjuds, bl.a. försäljning av julkalendrar, bingolotter (till jul och nyår), rabatthäften, hjälpa till vid Himlaspelen och Valborg. Precis som i år kommer föreningens ledare samlar in era val.


Tack och God Jul och Gott Nytt År.

Tills sist vill vi i föreningens styrelse rikta ett stort varmt tack till alla er som bidrar och som gör vår förening till det den är, oavsett om ni är engagerade på fotbollsplanen, innebandyarenan, i styrelserummet, i lottkiosken eller någon annan stans i byn där föreningen gör sig påmind. Föreningen är en plats för möten mellan människor och i denna den digitala världen blir dessa fysiska möten allt viktigare. Ta vara på det, ta hand om varandra nu under helgerna och var rädda om er.

Önskar er alla en riktigt God Jul, och ett lika Gott Nytt År.


På återseende 2020


Jan Martinsson
Ordförande
Ljungbyholms GoIFAdventsgranar till försäljning
2019-11-12 22:47
From fredag vecka 47 säljer Ljungbyholms GoIF adventsgranar via Blomster och trädgård i Ljungbyholm.
Välkommen att skaffa din adventsgran.

Inom kort publicerar vi också information på vår hemsida och via sociala medier om kommande julgransförsäljning. Håll utkik!!

// Ljungbyholms GoIF
BLI MEDLEM
Gilla oss på Facebook
Nyheter från vår verksamhet
Fotboll Pojkar - 11/12, 09/02 13:15 
Fotboll Pojkar - 11/12, 07/01 13:52 
Fotboll Senior herr, 20/12 09:27 
Fotboll Senior herr, 20/12 09:17 
Fotboll Pojkar - 11/12, 15/12 14:13 
 
Välkommen till en Säker och Trygg förening
_________________________
_________________________
Huvudsponsorer 2019
_________________________
Övriga sponsorer 2018